ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ .PAT

 • ผู้พัฒนาโดย: Synology
 • ประเภท: System Files
 • รูป: Binary

ไฟล์ PAT คืออะไร?

PAT เป็นไฟล์การติดตั้งตัวจัดการ DiskStation

ไฟล์ระบบที่ใช้โดย DiskStation Manager (DSM) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ Synology NAS มีไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการระดับต่ำที่เรียกใช้อุปกรณ์ สามารถใช้งานได้จากแผงควบคุม DSM โดยเลือก "DSM Update" จากนั้นเลือก "Manual Update"

ไฟล์ PAT ยังถูกใช้โดย Synology Assistant ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงในอุปกรณ์ DSM ระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์ DSM ผู้ช่วยวิทยาช่วยร้องขอไฟล์ติดตั้ง PAT สำหรับอุปกรณ์ คุณสามารถดึงไฟล์ PAT จากซีดีการติดตั้ง Synology ของคุณหรือจากศูนย์ดาวน์โหลดของ Synology

โปรแกรมที่เปิดไฟล์การติดตั้ง DiskStation Manager
Windows
Synology Assistant
Mac
Synology Assistant
Linux
Synology Assistant

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ผู้พัฒนาโดย: Autodesk ประเภท: CAD Files รูป: Text

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
Autodesk AutoCAD 2018

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ผู้พัฒนาโดย: Adobe Systems ประเภท: Raster Image Files รูป: Binary

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
Adobe Photoshop CC 2019
ACD Systems Canvas X 2019
Corel PaintShop Pro 2019
Corel Presentations X9
GIMP
Mac
Adobe Photoshop CC 2019
GIMP
Linux
GIMP

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ผู้พัฒนาโดย: Corel ประเภท: Vector Image Files รูป: Binary

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
CorelDRAW Graphics Suite 2018

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ประเภท: 3D Image Files

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
Autodesk AutoCAD 2018
AeroHydro SurfaceWorks
Mac
Autodesk AutoCAD 2018

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ผู้พัฒนาโดย: Ketron ประเภท: Data Files

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
Ketron Software

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ประเภท: Audio Files

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
FMJ-Software Awave Studio

ไฟล์ประเภท 2 ไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch

ผู้พัฒนาโดย: Kega Fusion ประเภท: Game Files รูป: Text

ไฟล์ CAD ที่ใช้โดย AutoCAD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการวาด CAD ระดับมืออาชีพ เก็บรูปแบบการฟักซึ่งสามารถใช้ในการ texturize หรือเติมพื้นที่ ช่วยให้รูปลักษณ์ของวัสดุ (เช่นอิฐอลูมิเนียมแก้วหรือพลาสติก) ไปยังวัตถุที่วาด

รูปแบบการฟักเป็นแบบเวกเตอร์และเขียนในรูปแบบข้อความธรรมดา ศึกษาเอกสารประกอบของ AutoCAD เพื่อเรียนรู้ไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนรูปแบบการฟักไข่

ไฟล์ File 3 Pattern
โปรแกรมที่เปิดไฟล์รูปแบบ AutoCAD Hatch
Windows
Kega Fusion

วิธีเปิดไฟล์ .PAT บนแพลตฟอร์มต่างๆ

เปิดไฟล์ .PAT ใน Windows

 • คลิกขวาที่ .PAT
 • คลิกซ้าย "เปิดด้วย" > "เลือกแอปอื่น"
 • เลือกโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .PAT และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้แอปนี้เพื่อเปิดไฟล์ .PAT เสมอ" กด "ตกลง"

เปิดไฟล์ .PAT บน Mac

 • คลิกขวา (หรือ Ctrl + คลิกซ้าย) ไฟล์ .PAT
 • คลิก "เปิดด้วย" > "อื่นๆ.."
 • จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นจากรายการแอปแล้วกด "เปิด"
 • เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิด" สำหรับ "เปิดในแอปเสมอ"

เปิดไฟล์ .PAT บน Linux

คลิกขวาที่ไฟล์ .PAT เลือก "เปิดด้วย" แล้วเลือกโปรแกรมจากรายการด้านบน

เปิดไฟล์ .PAT บน iPhone

เลือกไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดไฟล์ .PAT ให้แตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปที่เหมาะสม
วิธีที่ 2
บันทึกไฟล์. จากนั้นเปิดแอป «ไฟล์» แตะไฟล์ค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ หลังจากนั้นแตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ .PAT บน Android

แตะไอคอน การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือก «แอปพลิเคชัน» คลิกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนแอปเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปิด แก้ไข บันทึก หรือแม้แต่แปลงไฟล์ .PAT บน Android วิธีที่ดีที่สุดคือการดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่มีอยู่ใน Google Play

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .PAT

 1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้ปกติเพื่อเปิดไฟล์ .PAT เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .PAT ปัจจุบัน
 2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .PAT เพื่อหาไวรัส ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)