ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ NS3

  • ผู้พัฒนาโดย: IBM
  • ประเภท: Database Files
  • รูป: Binary

ไฟล์ NS3 คืออะไร??

NS3 เป็นฐานข้อมูล Lotus Notes 3

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างโดย Lotus Notes 3.x; มีข้อมูลผู้ติดต่อบันทึกข้อความและปฏิทินรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับการทำงานร่วมกันกับผู้ใช้รายอื่นและสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปมา สามารถเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางซึ่งทำให้ฐานข้อมูล Notes ของผู้ใช้เป็นปัจจุบัน

IBM Notes ได้รับจาก Lotus Notes และถูกอ้างถึงเป็น IBM Lotus Notes

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ NS3

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ NS3 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ NS3 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.NS3 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ NS3 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด NS3 เป็นฐานข้อมูล Lotus Notes 3 เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ NS3 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ NS3 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส