ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.NIFFนามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์เสียงและเสียง

ไฟล์ .NIFF คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .NIFF? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .NIFF

นามสกุลไฟล์ .NIFF คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .NIFF ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์เสียงและเสียง

.NIFF คือรูปแบบไฟล์ Notation Interchange

นามสกุล ไฟล์NIFFเกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ Notation Interchange NIFF เสร็จสมบูรณ์ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1995 นี่คือรูปแบบดิจิทัลมาตรฐานสำหรับการแสดงโน้ตดนตรีมาตรฐาน รูปแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ใช้งานได้ง่ายโดยมีข้อมูลกราฟิกเพียงเล็กน้อย หรือมีคำอธิบายที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึงทุกแง่มุมของเค้าโครงหน้า ข้อมูล midi ที่เกี่ยวข้อง สัญลักษณ์ที่กำหนดเอง ฯลฯ

MIME: vnd.music-niff


วิธีเปิด:

ใช้ Personal Composer เพื่อนำเข้าข้อมูลรูปแบบไฟล์ niff

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .niff นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .NIFF

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .NIFF ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .NIFF ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .NIFF เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)