ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ .MOD

  • ประเภท: Audio Files

ไฟล์ MOD คืออะไร?

MOD เป็นไฟล์โมดูลเพลง Amiga

รูปแบบโมดูลเพลงมาตรฐานที่โปรแกรมการติดตามเสียงส่วนใหญ่รู้จัก อาจสร้างขึ้นโดย FastTracker, StarTrekker, Noise Tracker หรือโปรแกรมสร้าง MOD อื่น

ไฟล์ MOD มีรูปแบบโน้ต (เช่นไฟล์ MIDI) รวมถึงตัวอย่างเสียงที่ใช้สำหรับเครื่องมือที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเสียงถูกกำหนดให้กับแทร็กต่าง ๆ ภายในโมดูลและเล่นตามโน้ตในคะแนน

โปรแกรมที่เปิดไฟล์ Amiga Music Module
Windows
Nullsoft Winamp
VideoLAN VLC media player
MODPlug Player
Impulse Tracker
MOD4Win
XMPlay
DeliPlayer
KMPlayer
Schism Tracker
MikMod
Mac
CocoModX
PlayerPro
XimpleMOD
VideoLAN VLC media player
Schism Tracker
MikMod
Linux
UModPlayer
Extended Module Player
VideoLAN VLC media player
Totem
uFMOD
XMMS
gxine
Schism Tracker
MikMod
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: JVC ประเภท: Video Files รูป: Binary

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
File Viewer Plus
Roxio Creator NXT Pro 6
CyberLink PowerDirector 15 Ultra
CyberLink PowerProducer 6
Nero 2018
Serif MoviePlus
iOrgsoft MOD Converter
Mac
Pixela CAPTY MPEG EditEX
Linux
Totem
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: The GNU Project ประเภท: System Files

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Linux
GNU GRUB
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ประเภท: Developer Files

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
Absoft Pro Fortran
Mac
Absoft Pro Fortran
Linux
Absoft Pro Fortran
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: Bell Laboratories ประเภท: Data Files รูป: Text

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
AMPL
Mac
AMPL
Linux
AMPL
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: Siemens PLM Software ประเภท: CAD Files รูป: Binary

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
Siemens PLM Software Femap
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: Graphisoft ประเภท: Plugin Files

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
Graphisoft ArchiCAD
Mac
Graphisoft ArchiCAD
ไฟล์ประเภท 2 กล้องวิดีโอไฟล์วิดีโอที่บันทึก
ผู้พัฒนาโดย: BioWare ประเภท: Game Files

ไฟล์วิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล JVC EVERIO เช่น EVERIO GZ-MC100, MG130, MG7230 และ MG630 หรือด้วยกล้อง Canon SD และ Panasonic D-Snap SD ใช้การบีบอัด MPEG2 สำหรับการบีบอัดวิดีโอและ MPEG-1 Audio Layer II สำหรับแทร็กเสียง

ไฟล์ MOD สามารถเปิดและส่งออกไปยังรูปแบบไฟล์วิดีโออื่นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับกล้องวิดีโอดิจิตอล

ไฟล์โมดูล 3 GRUB Module
โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องวิดีโอ
Windows
BioWare Neverwinter Nights
Mac
BioWare Neverwinter Nights
Linux
BioWare Neverwinter Nights

วิธีเปิดไฟล์ .MOD บนแพลตฟอร์มต่างๆ

เปิดไฟล์ .MOD ใน Windows

  • คลิกขวาที่ .MOD
  • คลิกซ้าย "เปิดด้วย" > "เลือกแอปอื่น"
  • เลือกโปรแกรมที่เปิดไฟล์ .MOD และเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้แอปนี้เพื่อเปิดไฟล์ .MOD เสมอ" กด "ตกลง"

เปิดไฟล์ .MOD บน Mac

  • คลิกขวา (หรือ Ctrl + คลิกซ้าย) ไฟล์ .MOD
  • คลิก "เปิดด้วย" > "อื่นๆ.."
  • จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นจากรายการแอปแล้วกด "เปิด"
  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย "เปิด" สำหรับ "เปิดในแอปเสมอ"

เปิดไฟล์ .MOD บน Linux

คลิกขวาที่ไฟล์ .MOD เลือก "เปิดด้วย" แล้วเลือกโปรแกรมจากรายการด้านบน

เปิดไฟล์ .MOD บน iPhone

เลือกไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปพลิเคชันสำหรับเปิดไฟล์ .MOD ให้แตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปที่เหมาะสม
วิธีที่ 2
บันทึกไฟล์. จากนั้นเปิดแอป «ไฟล์» แตะไฟล์ค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ หลังจากนั้นแตะ "แชร์" แล้วเลือกแอปพลิเคชัน

เปิดไฟล์ .MOD บน Android

แตะไอคอน การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟน Android จากนั้นเลือก «แอปพลิเคชัน» คลิกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนแอปเริ่มต้น
หากคุณต้องการเปิด แก้ไข บันทึก หรือแม้แต่แปลงไฟล์ .MOD บน Android วิธีที่ดีที่สุดคือการดาวน์โหลดแอปเฉพาะที่มีอยู่ใน Google Play

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .MOD

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้ปกติเพื่อเปิดไฟล์ .MOD เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .MOD ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .MOD เพื่อหาไวรัส ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)