ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.MMCOLLECTIONนามสกุลไฟล์

  • ผู้ พัฒนาโดย: Oasys
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูล
  • รูปแบบ: XML

ไฟล์ .MMCOLLECTION คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .MMCOLLECTION? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .MMCOLLECTION

นามสกุลไฟล์ .MMCOLLECTION คืออะไร

Oasys สร้างนามสกุลไฟล์ .MMCOLLECTION .MMCOLLECTION ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูล รูปแบบของไฟล์ .MMCOLLECTION คือ XML

.MMCOLLECTION คือMail Manager Collection File

ไฟล์ที่สร้างโดย Mail Manager ปลั๊กอินตัวจัดการอีเมลและเอกสารสำหรับ Microsoft Outlook; บันทึกในรูปแบบ XML และมีคอลเลกชันของตำแหน่งที่จัดเก็บอีเมล อาจรวมถึงสถานที่ที่ใช้ร่วมกันของเอกชนหรือบริษัท

รายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถเปิด Mail Manager Collection File
Windows
Oasys Mail Manager

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .MMCOLLECTION

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .MMCOLLECTION ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .MMCOLLECTION ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .MMCOLLECTION เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)