ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.MGRSนามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .MGRS คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .MGRS? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .MGRS

นามสกุลไฟล์ .MGRS คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .MGRS ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.MGRS เป็นไฟล์ระบบอ้างอิงกริดทหาร

ส่วนขยายไฟล์ MGRSเชื่อมโยงกับมาตรฐานพิกัดทางภูมิศาสตร์ของระบบอ้างอิงกริดทหาร (MGRS) ที่ใช้โดยกองทัพนาโตในการค้นหาจุดต่างๆ บนโลก ไฟล์ .mgrs เก็บข้อมูลต่างๆ ที่ใช้โดยระบบอ้างอิงกริดทหาร


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .mgrs นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .MGRS

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .MGRS ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .MGRS ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .MGRS เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)