ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.LAYXนามสกุลไฟล์

  • ผู้ พัฒนาโดย: PTV Group
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .LAYX คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .LAYX? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .LAYX

นามสกุลไฟล์ .LAYX คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .LAYX สร้างขึ้นโดย PTV Group .LAYX ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.LAYX เป็นข้อมูลเครือข่ายรถยนต์ PTV VISSIM

ส่วนขยายไฟล์ Layxเชื่อมโยงกับPTV VISSIMซึ่งเป็นโปรแกรมจำลองการไหลของการรับส่งข้อมูลแบบหลายโมดอลสำหรับ Microsoft Windows ที่พัฒนาโดย PTV

ไฟล์layxมีข้อมูลเครือข่ายรถยนต์จาก VISSIM


วิธีเปิด:

ใช้ PTV VISSIM เพื่อทำงานกับไฟล์ *.layx

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .layx นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .LAYX

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .LAYX ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .LAYX ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .LAYX เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)