ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.KBRนามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .KBR คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .KBR? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .KBR

นามสกุลไฟล์ .KBR คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .KBR ได้รับการจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.KBR คือKeirsey-Bates Temperament Sorter data

ส่วนขยายไฟล์ KBRเชื่อมโยงกับKeirsey-Bates Temperament Sorterซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือบุคลิกภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก

ไฟล์kbrมีข้อมูลที่ใช้โดยบริการนี้


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .kbr นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .KBR

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .KBR ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .KBR ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .KBR เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)