ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.JCRนามสกุลไฟล์

  • หมวดหมู่: ไฟล์เกม
  • รูปแบบ: ไบนารี

ไฟล์ .JCR คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .JCR? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .JCR

นามสกุลไฟล์ .JCR คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .JCR ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์เกม รูปแบบของไฟล์ .JCR คือ Binary

.JCR เป็นไฟล์ปริศนา โนโนแกรม

ไฟล์ตัวต่อที่ใช้โดยโปรแกรมตัวต่อ nonogram เช่น QNonograms; มีตัวต่อ nonogram ในรูปแบบไบนารีคล้ายกับไฟล์ .JAP ทั่วไป

ตัวต่อแบบ nonogram ซึ่งคล้ายกับ griddler ตัวต่อแบบระบายสีต่อตัวเลขหรือตัวต่อ hanjie เป็นปริศนาที่ประกอบด้วยเซลล์ในตารางที่ต้องระบายสีหรือเว้นว่างไว้เพื่อที่จะเปิดเผยรูปภาพ ปริศนาประกอบด้วยตัวเลขสำหรับแต่ละแถวและคอลัมน์ของตารางที่ระบุจำนวนชุดสี่เหลี่ยมสี คุณต้องเลือกช่องสี่เหลี่ยมที่มีสีและช่องสี่เหลี่ยมว่างตามตัวเลขที่ให้มาเพื่อไขปริศนาและเปิดเผยภาพ

หมายเหตุ:ไฟล์ .CWD เหมือนกับไฟล์ JCR และ JAP แต่มีตัวต่อ nonogram เป็นข้อความธรรมดา

รายการซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่สามารถเปิดไฟล์ Nonogram Puzzle ได้
Windows
QNonograms
ลินุกซ์
QNonograms

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .JCR

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .JCR ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .JCR ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .JCR เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)