ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.INSSนามสกุลไฟล์

  • ผู้ พัฒนาโดย: Apple, Inc.
  • หมวดหมู่: การตั้งค่า ตัวเลือก ธีม หรือสกิน Files

ไฟล์ .INSS คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .INSS? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .INSS

นามสกุลไฟล์ .INSS คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .INSS ถูกสร้างโดย Apple, Inc. .INSS ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์การตั้งค่า ตัวเลือก ธีม หรือสกิน

.INSS คือเอกสารข้อมูล ISP ของ Apple Setup Assistant ISP

นามสกุล ไฟล์inssเชื่อมโยงกับ Apple Setup Assistant ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS X (หรือที่เรียกว่า macOS)

ไฟล์inssมีเอกสารข้อมูล ISP


วิธีเปิด:

ไฟล์ประเภทนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเปิดโดยตรง ไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรง หรือไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายใน แคช ไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .inss นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .INSS

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .INSS ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .INSS ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .INSS เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)