ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ HL6

  • ผู้พัฒนาโดย: WellSight Systems Inc.
  • ประเภท: Various data Files

ไฟล์ HL6 คืออะไร??

HL6 เป็นข้อมูล Horizontal.Log 6

ส่วนขยายไฟล์ HL6 เชื่อมโยงกับ Horizontal.Log ซึ่งเป็นเครื่องมือร่างบันทึกสำหรับ Microsoft Windows ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักธรณีวิทยามืออาชีพและนักบันทึกโคลน

< p> ไฟล์ HL6 เก็บข้อมูลบางประเภทที่ใช้โดย Horizontal.Log 6


วิธีเปิด:

ประเภทไฟล์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อ เปิดโดยตรงไม่มีซอฟต์แวร์ที่สามารถเปิดและใช้งานได้โดยตรงหรือไม่มีข้อมูลในแหล่งสาธารณะเกี่ยวกับการเปิดไฟล์ประเภทนี้ นี่เป็นกรณีของไฟล์ข้อมูลภายในแคชไฟล์ชั่วคราว ฯลฯ

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ประเภทไฟล์ HL6 ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ นี่คือกรณีของระบบการกำหนดค่าชั่วคราวหรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียวและใช้เพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือปิดไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาซึ่งเป็นตัวอย่างของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกัน DRM

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ HL6

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ HL6 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ HL6 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.HL6 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ HL6 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด HL6 เป็นข้อมูล Horizontal.Log 6 เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ HL6 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ HL6 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส