ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ GA3

  • ผู้พัฒนาโดย: Vernier
  • ประเภท: Data Files

ไฟล์ GA3 คืออะไร??

GA3 คือเอกสารวิเคราะห์กราฟิก 3

เอกสารที่สร้างและใช้โดย Graphical Analysis เป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้โดยนักเรียนวิทยาศาสตร์ระดับกลางและระดับสูงในการผลิตวิเคราะห์และพิมพ์กราฟ อาจมีกราฟตารางข้อมูลฮิสโตแกรมข้อความและคอลัมน์จากการคำนวณ

ขณะที่แอป iOS การวิเคราะห์เชิงกราฟสามารถนำเข้าข้อมูลส่วนใหญ่จากไฟล์ GA3 แต่ไม่สามารถนำเข้าคอลัมน์จากการคำนวณได้

โปรแกรมที่เปิดเอกสารการวิเคราะห์แบบกราฟิก 3
Windows
Vernier Graphical Analysis
Mac
Vernier Graphical Analysis
iOS
Vernier Graphical Analysis

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ GA3

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ GA3 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ GA3 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.GA3 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ GA3 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด GA3 คือเอกสารวิเคราะห์กราฟิก 3 เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ GA3 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ GA3 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส