ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ DASCHEMA

  • ผู้พัฒนาโดย: RemObjects
  • ประเภท: Database Files
  • รูป: XML

ไฟล์ DASCHEMA คืออะไร??

DASCHEMA เป็นไฟล์ RemObjects Data Schema ที่เป็นข้อมูล

ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย Data Abstract ซอฟต์แวร์พัฒนาฐานข้อมูลที่มาพร้อมกับ RemObjects SDK ใช้การจัดรูปแบบ XML และบันทึกสคีมาของฐานข้อมูล แก้ไขโดยใช้ Data Abstract Schema Modeler โปรแกรมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Data Abstract

ไฟล์ DASCHEMA ถูกใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลที่ใช้โดย RemObjects แอปพลิเคชันระดับกลาง

โปรแกรมที่เปิดไฟล์ Schema ของ RemObjects Data Abstract
Windows
RemObjects SDK
RemObjects Data Abstract

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ DASCHEMA

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ DASCHEMA กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ DASCHEMA ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.DASCHEMA files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ DASCHEMA จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด DASCHEMA เป็นไฟล์ RemObjects Data Schema ที่เป็นข้อมูล เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ DASCHEMA ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ DASCHEMA ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส