ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ CSPLAN

  • ผู้พัฒนาโดย: IBM
  • ประเภท: Settings Files

ไฟล์ CSPLAN คืออะไร??

CSPLAN เป็นไฟล์แผนการสุ่มตัวอย่าง SPSS

ไฟล์ที่สร้างโดย SPSS ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสถิติ บันทึกพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดยใช้ Sampling Wizard ( วิเคราะห์และ rarr ตัวอย่างที่ซับซ้อนและ rarr เลือกตัวอย่าง ... ); ดึงข้อมูลตัวอย่างผลลัพธ์ไปยังตารางเมื่อเปิด

หมายเหตุ: การสุ่มตัวอย่างเป็นกระบวนการทางสถิติที่ศึกษาประชากรส่วนน้อยของการสร้างการอนุมานเกี่ยวกับประชากรทั้งหมด

โปรแกรมที่เปิดไฟล์แผนการสุ่มตัวอย่าง SPSS
Windows
IBM SPSS
Mac
IBM SPSS
Linux
IBM SPSS

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ CSPLAN

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ CSPLAN กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ CSPLAN ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.CSPLAN files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ CSPLAN จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด CSPLAN เป็นไฟล์แผนการสุ่มตัวอย่าง SPSS เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ CSPLAN ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ CSPLAN ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส