CAKไฟล์ Type

- ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

ไฟล์ CAK คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

คุณประสบปัญหาในการเปิดไฟล์ CAK หรือเพียงแค่สงสัยว่ามีอะไรบ้าง? เราอธิบายว่าไฟล์เหล่านี้ใช้ทำอะไร และแสดงซอฟต์แวร์ที่เราทราบว่าสามารถเปิดหรือจัดการไฟล์ของคุณได้

ไฟล์ CAK คืออะไร?

ไฟล์ . CAK เป็นไฟล์วิดีโอ Sega FILM

เรายังไม่ได้วิเคราะห์ในรายละเอียดว่าไฟล์เหล่านี้มีอะไรบ้างและใช้ทำอะไร เรากำลังดำเนินการแก้ไข

วิธีเปิดไฟล์ CAK

เราได้ระบุตัวเปิด CAK หนึ่งตัวที่เข้ากันได้กับไฟล์ CAK ประเภทนี้

โปรแกรมที่เปิดไฟล์วิดีโอ Sega FILM

ตัวเปิดไฟล์ Bitberry ตัวเปิดไฟล์ Bitberry ตรวจสอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 29 มิถุนายน 2022

แอพต่างๆ ที่ใช้ไฟล์ที่มีนามสกุลนี้

แอปเหล่านี้เป็นที่รู้จักในการเปิดไฟล์ CAK บางประเภท โปรดจำไว้ว่า โปรแกรมต่างๆ อาจใช้ไฟล์ CAK เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องลองใช้สองสามโปรแกรมจึงจะสามารถเปิดไฟล์เฉพาะของคุณได้

สายตายาว DXM สายตายาว DXM