Knižnica prípon súborov


.PROCREATE Prípona Súboru

  • Vývojár: Savage Interactive
  • Kategória: Súbory rastrových obrázkov

Čo sú súbory .PROCREATE a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .PROCREATE? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .PROCREATE.

Čo je to prípona súboru .PROCREATE?

Príponu súboru .PROCREATE vytvoril Savage Interactive. .PROCREATE bol klasifikovaný ako súbory rastrových obrázkov.

.PROCREATE je súbor umeleckého diela Procreate

Súbor PROCREATE obsahuje plátno vytvorené aplikáciou Savage Procreate alebo Savage Procreate Pocket, čo sú aplikácie používané na vytváranie ilustrácií a animácií. Je to natívny formát, ktorý sa používa na ukladanie umeleckých diel s aplikáciami Procreate a môže obsahovať obrazové vrstvy, vrstvy úprav, masky vrstiev, orezové masky, informácie o súboroch, kľúčové slová a ďalšie prvky.

So súbormi PROCREATE sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretnete iba vtedy, ak na vytváranie umeleckých diel používate Procreate na vašom iPade alebo Procreate Pocket na vašom iPhone. Môžete tiež dostať súbor PROCREATE od používateľa Procreate, ktorý sa pokúša zdieľať svoje umelecké dielo.

Súbor je uložený v proprietárnom formáte, ktorý podporujú iba aplikácie Procreate a Procreate Pocket. Súbory PROCREATE môžete prezerať, ale nie upravovať pomocou doplnku ProcreateViewer (vyvinutý Jarom Vogelom) pre Apple Finder v systéme macOS.

Ak nemáte prístup k Procreate, Procreate Pocket alebo doplnku ProcreateViewer pre Finder, nebudete môcť súbor otvoriť. Ak ide o tento prípad, môžete požiadať odosielateľa, aby exportoval kresbu pomocou aplikácie Procreate do iného formátu, napríklad .PSD, .PNG, .JPG, .GIF, .TIFF, .PDF alebo .MP4 (ak ide o animácia).

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor Procreate Artwork File
Mac
Apple Finder
iOS
Savage Procreate
Savage Procreate Pocket

Ako opraviť problémy so súbormi .PROCREATE

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .PROCREATE. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .PROCREATE
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .PROCREATE neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)