Knižnica prípon súborov


Prípona súboru .IBRO

  • Vývojár: IncrediBots
  • Kategória: Herné súbory
  • Formát: Text

Čo sú súbory .IBRO a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .IBRO? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .IBRO.

Čo je prípona súboru .IBRO?

Prípona súboru .IBRO je vytvorená IncrediBots. .IBRO bol klasifikovaný ako herné súbory. Formát súboru .IBRO je Text.

.IBRO je súbor robota IncrediBots

Súbor, ktorý používa IncrediBots, logická hra pre fyziku robotov napísaná vo Flashi; uložený v textovom formáte a obsahuje vlastnosti pre skonštruovaný robot; používa sa na ukladanie vlastných robotov vytvorených v editore výziev.

Okrem ukladania súborov robota pomocou Súbor → Uložiť... , je možné súbory IBRO uložiť aj výberom „Exportovať“ a skopírovaním a vložením textu do nového textového súboru s príponou „.ibro“. Môžu byť tiež načítané v hre vložením textu do okna načítania robota.

POZNÁMKA: IncrediBots je program Flash, ktorý sa vo webovom prehliadači spúšťa ako súbor .SWF. Preto musíte mať na hranie hry nainštalovaný Adobe Flash Player.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor IncrediBots Robot
Web
IncrediBots

Ako opraviť problémy so súbormi .IBRO

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .IBRO. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .IBRO
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .IBRO neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)