Knižnica prípon súborov


.E_E Prípona súboru

  • Kategória: Spustiteľné súbory
  • Formát: Binárny

Čo sú súbory .E_E a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .E_E? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .E_E.

Čo je to prípona súboru .E_E?

Prípona súboru .E_E bola klasifikovaná ako spustiteľné súbory. Formát súboru .E_E je binárny

.E_E je premenovaný na súbor EXE

Spustiteľný súbor (.EXE) systému Windows, ktorý bol premenovaný s príponou „.e_e“, aby mohol uniknúť filtrovaniu e-mailovým programom, ktorý zisťuje prílohy súborov s príponou „.exe“.

Súbory E_E je možné premenovať s príponou „.exe“ a spustiť, ale nemali by sa spúšťať, ak nepoznáte zdroj súboru, pretože je možné, že obsahuje vírus, najmä ak bol prenesený e-mailom.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor Renamed EXE
Windows
Microsoft Windows

Ako opraviť problémy so súbormi .E_E

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .E_E. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .E_E
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .E_E neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)