Knižnica prípon súborov


Prípona súboru .ANIMEPROJ

  • Vývojár: Smith Micro
  • Kategória: Dátové súbory
  • Formát: Text

Čo sú súbory .ANIMEPROJ a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .ANIMEPROJ? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .ANIMEPROJ.

Čo je prípona súboru .ANIMEPROJ?

Príponu súboru .ANIMEPROJ vytvoril Smith Micro. .ANIMEPROJ bol klasifikovaný ako dátové súbory. Formát súboru .ANIMEPROJ je Text.

.ANIMEPROJ je dátový súbor dokumentu Anime Studio

Súbor ANIMEPROJ je dátový súbor vytvorený pomocou programu Anime Studio 11 a novšieho, programu na kreslenie a animácie. Obsahuje informácie o dokumente .ANIME, ako sú štýly, vrstvy a metadáta. Súbory ANIMEPROJ sa ukladajú vo formáte JSON.

Keď sa vytvoria súbory ANIMEPROJ, umiestnia sa do dokumentu ANIME, čo je archív komprimovaný kompresiou ZIP. Aj keď by sa súbory ANIMEPROJ mali otvárať v aplikácii Anime Studio Pro alebo Debut, súbor môžete otvoriť priamo ich extrahovaním zo súborov ANIME. Ak to chcete urobiť, premenujte príponu „.anime“ na príponu „.zip“ a potom obsah rozbaľte pomocou dekompresného programu. Potom môžete použiť textový editor na otvorenie súboru ANIMEPROJ.

POZNÁMKA: Anime Studio bolo s vydaním verzie 12 premenované na Moho.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť dátový súbor dokumentu Anime Studio
Windows
Smith Micro Moho debut 12
Smith Micro Moho Pro 12
Mac
Smith Micro Moho debut 12
Smith Micro Moho Pro 12

Ako opraviť problémy so súbormi .ANIMEPROJ

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .ANIMEPROJ. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .ANIMEPROJ
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .ANIMEPROJ neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)