הרחבת קבצי רסטר-תמונה - עמוד 2


הרחבת קבצי רסטר-תמונה - עמוד 2

 • .kpgמטא-יצירות
 • .kicקודאק
 • .kdkקודאק
 • .kodakלא
 • ‎.maxAutodesk, Nuance Communications, Datel
 • .mspמיקרוסופט, MAXSIS, אפל
 • .mngלא רלוונטי, ימאהה
 • .מַחצֶלֶתMathWorks,Microsoft,Autodesk,E-on Software,Chaos Group
 • .נפגשאימיול, IBM
 • .mpoCIPA
 • .mxiAdobe Systems, Next Limit
 • .לְעַרְבֵּבWestwood Studios,Autodesk,Microsoft,Milestone
 • .mbmחוליה, לא
 • .mpfמיקרוסופט, MainConcept
 • .mnrAutodesk
 • .mrxsCarl Zeiss MicroImaging
 • .mylתוכנת Avanquest
 • .miffImageMagick
 • .mdpPGN Inc., מיקרוסופט
 • .מקאפל, לא
 • .micמיקרוסופט
 • .mskקורל
 • .mcsMathsoft
 • .mrbמיקרוסופט
 • .mipקורל
 • .ncdנירו, NTI
 • .nctעכשיו תוכנה, נירו
 • .ncrלא
 • .nolנוקיה
 • .neoעטרי
 • .nlmנוקיה
 • .omfAVID Technology, לא זמין
 • .oraאורקל, לא
 • .otaנוקיה
 • .oc5פורטלוגרפיה
 • .ociפורטלוגרפיה
 • .oc3פורטלוגרפיה
 • .oc4פורטלוגרפיה
 • .oplcנוקיה
 • .ozbוובזן
 • .odiאואזיס
 • .otiאואזיס
 • .otbנוקיה
 • .ozjוובזן
 • .oztוובזן
 • .pngלא
 • .psdאדובי מערכות
 • .pspimageקורל
 • .pspCorel,Oracle,Adobe Systems
 • .ppmN/A
 • .psfAdobe Systems,N/A,Hewlett-Packard,ArcSoft,Autodesk,SPI Dynamics
 • .pictclippingApple
 • .pxmPixelmator Team
 • .pvrImagination Technologies,Wintal International
 • .pacNetscape,Screen Subtitling Systems,SonicSpot,STAD
 • .ppfCorel,N/A,Planit Software,STAR Group,Alchemy Software Development
 • .pspbrushCorel
 • .ptxAvid Technology,Thomson West,Pentax,Corel
 • .pgmJef Poskanzer
 • .pddAdobe Systems,Medtronic
 • .pcxZSoft
 • .picN/A,Side Effects Software,Apple
 • .pictApple
 • .pcdPokémon Mystery Gift Editor,Kodak,ChemSep
 • .pbmN/A
 • .povPersistence of Vision Raytracer,ProSystems
 • .patSynology,Autodesk,Adobe Systems,Corel,N/A,Ketron,Kega Fusion
 • .psbAdobe Systems,PowerDivX
 • .picncSide Effects Software
 • .ptsAvid Technology,New House Internet Services
 • .pmIBM,N/A
 • .pe4Ulead
 • .pxPixel
 • .prwAbvent
 • .pxrPixar
 • .pfrBitstream,Corel
 • .pi2Portrait Innovations,Degas
 • .pdnRick Brewster
 • .ptgPearson Education,Ambient Design
 • .pzpSonic Solutions,Tibo Software
 • .pc3Autodesk,Degas
 • .pnmN/A
 • .pixPCI Geomatics,BRL-CAD,Alias Systems
 • .pmgAdobe Systems
 • .pnsN/A,Pelco,Popspring
 • .pgfETH Zurich,Pokémon Mystery Gift Editor
 • .pseAdobe Systems
 • .psdxAdobe Systems
 • .pxdN/A,Autodesk
 • .pixadexThe Iconfactory
 • .pzaSonic Solutions
 • .pzsSonic Solutions
 • .panoMicrosoft
 • .piskelPiskel
 • .pyxelDaniel Kvarfordt
 • .ptexWalt Disney Animation Studios
 • .pntApple,Popspring,The Panther Team
 • .pwpSeattle FilmWorks
 • .paptshsoft,Corel
 • .pniPopspring
 • .pp4Corel
 • .pp5Corel
 • .pixela2DD Entertainment
 • .pjpgN/A
 • .palN/A,Corel
 • .pfiParagon Software Group,PhotoFiltre Studio
 • .pxiconPanic
 • .popValve,Samsung
 • .pncPanasonic
 • .ptkIntuit,Mediatek Sistemas
 • .pc1Degas
 • .pc2Degas
 • .pi1Degas
 • .pi3Degas
 • .pi4Atari
 • .pi5Atari
 • .pi6Atari
 • .pm3Crouzet,Adobe Systems
 • .pntgApple
 • .pjpegN/A
 • .qifIntuit,Apple
 • .qtiApple
 • .qtifApple
 • .qmgSamsung
 • .rleN/A,Golly
 • .rasRemedy Entertainment,Sun Microsystems
 • .rifCorel
 • .rclSonic Solutions,Bertheussen
 • .rpfRockstar Games,N/A
 • .rsN/A,Microsoft,Utilant,Sun Microsystems
 • .rliRealWorld Graphics
 • .rvgKodak
 • .rgbSGI,N/A
 • .rsrSmith Micro
 • .ricThe LEGO Group
 • .rsbUbisoft Entertainment
 • .riffCorel
 • .rcuRealWorld Graphics
 • .rriRealWorld Graphics
 • .rgfThe LEGO Group
 • .rtlHP
 • .rixRIX Softworks
 • .rgbaSGI
 • .sigN/A,Broderbund,Duxbury Systems
 • .sdrDell,SmartDraw.com
 • .sidValve,Extensis,N/A,AmsterCHEM
 • .steAdobe Systems,Samsung
 • .scnOpenTTD,Microsoft,Pinnacle Systems,Maxis,Martin Schweiger,Technology Design,TreePaint Software
 • .spcN/A,Atari
 • .skmTrimble
 • .sprite2MIT
 • .sgdSyngene
 • .smpStellar Solutions,MakeMusic,Clark Labs,N/A,Xionics Document Technologies,Ulead
 • .sppSerif,Allegorithmic
 • .sctMicrosoft,N/A,Scitex
 • .supAivosto,N/A
 • .sarSibelius,Commodore Business Machines,N/A
 • .speIBM,Roper Scientific
 • .sprValve,Microsoft
 • .spriteMIT,SuperTux
 • .simValve,Electronic Arts,SAP,N/A
 • .s2mvBlizzard Entertainment
 • .scgMidori Media,RIX Softworks
 • .sbpAutodesk,OpenSBP Group
 • .skitchSkitch
 • .spjNCH Software,Microsoft,IBM
 • .sfcN/A,Motic,Creature Labs
 • .spaMikuMikuDance,Nintendo
 • .sphNIST,MikuMikuDance
 • .sldAutodesk,Open Geospatial Consortium
 • .sffElecbyte,454 Life Sciences,N/A
 • .saiSYSTEMAX Software Development
 • .sfwSeattle FilmWorks
 • .sgiSilicon Graphics
 • .shgMicrosoft
 • .sunSun Microsystems
 • .svaSharp
 • .sumoSnap Group
 • .skypeemoticonsetSkype
 • .svmStarDivision
 • .sciScilab Enterprises,ColoRIX
 • .spiffJoint Photographic Experts Group
 • .scpRIX Softworks
 • .scuRIX Softworks
 • .spuAtari
 • .suniffSun Microsystems
 • .srSun Microsystems
 • .sobOpenOffice.org
 • .sepN/A
 • .tiffAdobe Systems
 • .tgaAvid Technology
 • .tifN/A,Adobe Systems
 • .texDonald Knuth,N/A
 • .thmSony Ericsson,N/A,Thermwood
 • .tpsTiePie engineering,Clarion,Code'n'Web,DAZ Productions
 • .tjpTaskJuggler,UC Berkeley
 • .thumbJAlbum
 • .tg4Bentley Systems
 • .tpfIBM,TexMod,STAR Group
 • .tnLG
 • .tbnXBMC Foundation
 • .tsrSubsite Electronics,ISO/TC 42/WG 18
 • .tubCorel
 • .tpiThomson,AT&T
 • .t2bBookeen
 • .tfcEpic Games
 • .tm2N/A,Theta Music Composer
 • .targaAvid Technology
 • .מרקםלְגַחֵך
 • .trifקבוצת משימות ריצוף
 • tn1עטרי
 • .tn2עטרי
 • .tn3עטרי
 • .tnyעטרי
 • .taacסאן מיקרוסיסטמס
 • .tb0אדובי מערכות
 • .uאפי משחקים, לא זמין
 • .עצם בלתי מזוההUlead, טל למינג, ג'סטין ואן רוסום ואריק ואן בלוקלה
 • .upfבנטלי סיסטמס, פון פאנונו, IEEE
 • .ugaUlead
 • .ugoirapixiv
 • .urtלא
 • .usertile-msמיקרוסופט
 • .vstשטיינברג, מיקרוסופט, לא
 • .vAccellera,N/A,ADT Coq
 • .vssמיקרוסופט
 • .vrphotoתומס מולר
 • .vpeאדובי מערכות
 • .vrimgקבוצת כאוס
 • .vdaלא
 • .vicViziGen, לא
 • .viffAccuSoft Pegasus
 • .כּוֹמֶרמעבדת הנעה סילון של נאס"א
 • .vffסאן מיקרוסיסטמס
 • .vnaJVC
 • .wbzAG Interactive
 • .wbcAG Interactive
 • .wb2תמונות משולשות, קורל
 • .wbmpלא
 • .wb1Corel, AG Interactive
 • .webpגוגל
 • .wdpMicrosoft, Autodesk, PC SOFT
 • .wbmלא רלוונטי, Webmin
 • .wbpAG Interactive
 • .wiלא
 • .wbdAG Interactive
 • .wvlלא
 • .wpeפורטלגרפיקה, קורל
 • .wpbפורטלוגרפיה, מנהל ההתקנים של Windows Phone
 • .wb0AG Interactive
 • .wmpמיקרוסופט
 • .wicלא
 • .xcfGIMP
 • ‎.xpmלא רלוונטי, כלים מכריעים
 • .xbmלא
 • .xwdלא
 • .yuvלא
 • .yסטיבן סי ג'ונסון, לא
 • .yspBYOB
 • .zifזומורמה
 • .צביקרל זייס
 • .mipmapsCodemasters
 • .psdcאדובי מערכות
 • .pjpלא
 • .stexגודו
 • .לְהוֹלִידSavage Interactive
 • .sprite3MIT
 • .xfaceג'יימס אשטון