הרחבת קבצי GIS


רשימת הרחבת קבצי GIS

 • .3dcRacerMate, NNG, תוכנת אמביליס, טכנולוגיות דחיסה תלת-ממדיות, Intellitek
 • .3dlNNG,Light Converse,Sierra Entertainment,N/A
 • .3ddESRI
 • .3dפרויקט Survex, לא
 • .477Sapper Oy
 • .auxלא
 • .aqmMOBAC
 • .adfThe Sage Group,ESRI,N/A,Software AG
 • .avlESRI, Avira Operations
 • .אפרילESRI, פיתוח תוכנה של ג'אוויד
 • .ב 5לוארנס
 • .גַרזֶןמיקרוסופט, קודלוג'יק
 • .aplMatthew T. Ashland,ACD Systems,ESRI
 • .axtאדובי מערכות, מיקרוסופט
 • .atxESRI, Hash
 • .bpwBitser, לא
 • .bilESRI
 • .btבן דיסקו
 • .csfIntergraph, Adobe Systems, גרפיקה אינפורמטיבית, Cal3D
 • .גוּרמיקרוסופט, USGS, לא רלוונטי
 • .cviACD Systems,CassiniVision
 • .cmlN/A, Viva Media, TheGreenBow, Open Geospatial Consortium
 • .corטרימבל ניווט, קורל
 • .demשסתום, USGS
 • .dt1הסוכנות הלאומית לגיאו-מרחבי-ביון
 • .dt2מיקרוסופט, הסוכנות הלאומית לגיאו-מרחבי מודיעין
 • .dlgלא
 • .dmfGeosystem,XTracker
 • .dt0National Geospatial-Intelligence Agency
 • .divN/A
 • .dixN/A
 • .dvcNuance Communications,IDRISI
 • .dmtDeLorme
 • .estMicrosoft,N/A
 • .ersERDAS
 • .e00ESRI
 • .etaGoogle
 • .embrGEOREID Pty Ltd
 • .fmvSafe Software,N/A
 • .fmwSafe Software
 • .fblTranscenData,Nav N Go
 • .fmiSafe Software
 • .fmeSafe Software
 • .fdsN/A,Safe Software,Final Draft
 • .ffsSafe Software
 • .fitGarmin
 • .flsAdobe Systems,ESRI
 • .gpxN/A,Arobas Music
 • .gmlGaldos Systems,Yoyo Games,Ucamco,N/A
 • .gsmN/A,Golden Software
 • .gstMapInfo
 • .gwsIntergraph,Geosoft
 • .gpfNuke,Gravity Interactive,Geosoft,European Commission
 • .gpsMolecular Devices,Tripod Data Systems,Gretech
 • .grbWorld Meteorological Organization
 • .glbAnalytical Graphics,N/A,The Khronos Group
 • .gsbGolden Software
 • .gsiGolden Software
 • .gmfLeadwerks,N/A
 • .geojsonGeoJSON
 • .gmapGarmin,Google
 • .gprxCreative GIS Solutions
 • .gsrGolden Software
 • .gsr2Golden Software
 • .gfwN/A
 • .gtmCharles H. King,Geo Studio Technology
 • .gvspLatitude Graphics
 • .hdrHDRsoft,ESRI
 • .hgtN/A
 • .imgN/A,Rockstar Games,Apple,ERDAS,Garmin,Novell
 • .imiMagellan
 • .imdN/A,Microsoft
 • .jprEmbarcadero Technologies,Fugawi Software
 • .jpwESRI
 • .jnxN/A
 • .jgwESRI
 • .jpgwESRI
 • .kmlN/A
 • .kmzGoogle
 • .midN/A,Pitney Bowes Software
 • .mapid Software,Bungie Studios,Bethesda Softworks,Furcadia,N/A,Leges Motus,Mapjects Development,SWIFT Weather,SIL International,NAVIGON,Michael Schaffer and Florian Hufsky
 • .mxdESRI
 • .mwxAutodesk,Logo Computer Systems
 • .mifPitney Bowes Software,Adobe Systems,N/A
 • .mpsIBM,Rockstar Games,Microsoft
 • .mdcCognos,Merkaartor,GGS
 • .mmmMAGIX AG,Moneysoft,CREAF and UAB,N/A
 • .mxtESRI
 • .mpkProject64,ESRI
 • .msdESRI
 • .mgmMobile GMaps,N/A
 • .mmzCREAF and UAB
 • .mnhSapper Oy
 • .nmfESRI
 • .nmcESRI
 • .nv2Navionics,Q.W. Page Associates
 • .ngtNoni GPSPlot
 • .nmapNaviComputer
 • .nm2Navitel
 • .nm3Navitel
 • .ov2TomTom
 • .osmOpenStreetMap
 • .oscOpenStreetMap,N/A
 • .ocdOCAD
 • .osbpeppy,Merkaartor
 • .obfOsmAnd
 • .pmfESRI,Sony,Eassos
 • .ptmMicrosoft,N/A
 • .pttMicrosoft,Avid Technology
 • .pixPCI Geomatics,BRL-CAD,Alias Systems
 • .prmN/A,Acclaim Entertainment,Adobe Systems,Route 66
 • .pinSapper Oy
 • .rdfN/A,ESRI,RePEc,Relux,Cyberlink
 • .rstN/A,Clark Labs
 • .rgnGarmin
 • .rmpMagellan,RealNetworks
 • .rrdN/A
 • .refClark Labs,Microsoft
 • .rdcClark Labs
 • .sdfMicrosoft,Autodesk,N/A,Symyx Technologies,Massive Entertainment
 • .shpN/A,ESRI
 • .styleTrimble,ESRI
 • .safDeLorme,N/A,McAfee
 • .sbnLOCOSYS,ESRI,Cisco Systems
 • .smpStellar Solutions,MakeMusic,Clark Labs,N/A,Xionics Document Technologies,Ulead
 • .segySEG Technical Standards Committee
 • .sxdESRI,Oracle
 • .sdwLizardTech,N/A
 • .sttMicrosoft,Kaspersky Lab,IBM
 • .ssfTrimble Navigation,N/A
 • .symN/A,gEDA,TatukGIS
 • .svxThe Survex Project,N/A
 • .sbfN/A,Superbase Developers,Septentrio,SmartBroker Pro
 • .sldAutodesk,Open Geospatial Consortium
 • .sdmN/A
 • .smmSamsung,EDINA,Samna
 • .sp3NOAA NGS,Microsoft
 • .sgySEG Technical Standards Committee
 • .tabErgonis Software,Pitney Bowes Software,N/A
 • .tfwESRI
 • .tfrdהסוכנות הלאומית לגיאו-מרחבי-ביון
 • .ttkgpTatukGIS
 • .tpxדלורמה, בורלנד
 • .thתריון
 • חותמת זמןESRI
 • .usrFileMaker,MakeMusic,Lowrance
 • .vctClark Labs, MindVision Software, לא זמין
 • .vdcקלארק לאבס
 • vecמרטין שוויגר,OMRON,N/A,IDRISI
 • .wlxMicrosoft, Garmin, Verity Software House
 • .wfdלא רלוונטי, מערכות Wayfinder
 • .worתוכנת פיטני בווס
 • .wldRe-Logic,ESRI,SMBX
 • .xolswisstopo, Sybase
 • .bsqאסרי
 • .g10Garmin Ltd.
 • .dgfTrimble Navigation Limited
 • .qrt
 • .gp1דלורמה
 • .tpoמפות נשיונל ג'יאוגרפיק
 • .gplדלורמה
 • .esiאסרי
 • .גָבִיעַנאוויטר דו
 • .twfאסרי
 • .l01
 • .qedMemory-Map, Inc.
 • .nm7נביאטל
 • .qgsצוות פרויקט Quantim GIS
 • .kwiDATAWEST
 • .qpjצוות פרויקט Quantim GIS
 • .klmגוגל בע"מ
 • .twlGPSBabel.org
 • .gdbtablxאסרי
 • .bdsתאגיד לפיתוח בעזרת מחשבים בע"מ
 • .ttpkgTomTom International BV.
 • .fjwNNG Kft
 • .freelistאסרי
 • .hnrNNG Kft
 • .navionicsNavionics
 • .pkinfoאסרי
 • .csar
 • .kmtf
 • .j2wאסרי
 • .סי
 • .cgmapProbki.net
 • .bdyאלן מורטון
 • .spdbNNG Kft
 • .skuרנו
 • .pngwStichting Blender Foundation
 • .ubxu-blox AG
 • .griPetrosys Pty Ltd
 • .lmfCadence Design Systems, Inc.
 • .tpqמפות נשיונל ג'יאוגרפיק
 • .vrcאוגמנטרה בע"מ
 • .ozf2דס ולורין ניומן
 • .vpfMWH Soft, Inc.
 • .jgwxStichting Blender Foundation
 • .rrfRaymarine UK Ltd
 • .dgdat2GIS
 • .rmapCompeGPS TEAM SL