הרחבת קבצי מפתחים - עמוד 1


רשימת קבצי מפתחים - עמוד 1

 • .001לא רלוונטי, Symantec, Clickteam, צוות Snes9x
 • .4db4D
 • .4לא
 • .$01מיקרוסופט
 • .acdMAGIX,Rockwell Automation
 • .כפי שAdobe Systems,Andreas JA¶nsson,Apple
 • .alxResearch In Motion,Microsoft,Alpha Software
 • .ascPGP,Autodesk,Adobe Systems,N/A,טכנולוגיה לינארית
 • .as3projFlashDevelop
 • .אומנותDelcam,BERNINA,AOL,N/A,גרסה
 • .asmלא רלוונטי, טכנולוגיה פרמטרית, מיקרוסופט, סימנס
 • .asxמיקרוסופט, תוכנת אלפא
 • .a2wאוניברסיטת קרנגי מלון, אדלב
 • .אוקקרן תוכנה חופשית
 • לא
 • .א ב גAdobe Systems, N/A,iGrafx
 • .פעולהN/A,Alma,Invisionsoft,Adobe Systems,Eclipse Entertainment
 • .au3AutoIt
 • .agiדיגיום
 • .מודעותלא
 • .apaRockwell Automation
 • .am6אינדיגו רוז
 • .am7אינדיגו רוז
 • .am4אינדיגו רוז
 • .am5אינדיגו רוז
 • .arrN/A, Clickteam, Elcomsoft
 • .אפרילESRI, פיתוח תוכנה של ג'אוויד
 • .artprojמנוסח
 • .albתוכנת אלפא
 • .adbN/A,Alpha Software,Ability Plus Software,Now Software
 • .asiN/A,Alpha Software
 • .axeMicrosoft,Codalogic
 • .addinMicrosoft
 • .aiaMIT,Adobe Systems
 • .apsMicrosoft,AMS Software
 • .as2projFlashDevelop
 • .acpAlfresco Software,International Standards Organization,ES-Computing
 • .arscGoogle
 • .autoplayIndigo Rose
 • .alpAbleton,The AnyLogic Company
 • .abGoogle,Ambling Books,N/A
 • .amlThe ACPICA Project,ESRI,Daniel Esquivias,Microsoft
 • .ap_Google
 • .aneAdobe Systems
 • .appxMicrosoft
 • .appxuploadMicrosoft
 • .asvfAfterwarp Development
 • .aidlGoogle
 • .aarGoogle
 • .adaN/A
 • .autJonathan Bennett
 • .actxInvisionsoft
 • .amAutomake,Anark
 • .anjutaThe GNOME Project
 • .ascsAdobe Systems
 • .appxsymMicrosoft
 • .appletEclipse
 • .asdbAfterwarp Development
 • .almAlpha Software
 • .adblockAlpha Software
 • .a3xAutoIt
 • .appexApple
 • .asarGitHub
 • .aimlDr. Richard S. Wallace
 • .bRockstar Games,The BuRg3r Team,N/A
 • .bbprojectdBare Bones Software
 • .basN/A
 • .bcpNeuralTek,CAM Development,Borland,Nem's Tools
 • .bplSubsite Electronics,Embarcadero Technologies,N/A
 • .bpgN/A,Embarcadero Technologies
 • .bbcN/A
 • .bbBlitz Research
 • .bs2Parallax
 • .betN/A
 • .bscMicrosoft
 • .brxQualcomm,Systeam
 • .bbprojectBare Bones Software
 • .bdsprojEmbarcadero Technologies
 • .bluejUniversity of Kent
 • .buildsettingTwixl media
 • .bshPatrick Niemeyer
 • .btnIndigo Rose
 • .buildpathEclipse
 • .bprEmbarcadero Technologies
 • .basexBaseX Team
 • .bytesUnity Technologies
 • .bosIBM
 • .burThe BuRg3r Team
 • .cppN/A
 • .cN/A,Conitec Datasystems
 • .classOracle
 • .csMicrosoft,Rockstar Games,CHROMAom
 • .cafApple,Crytek,CalEd Software,Cal3D
 • .cpApple,Adobe Systems
 • .csprojMicrosoft
 • .clsN/A
 • .cdxMicrosoft,Alpha Software,Corel,PerkinElmer,Computer Systems Odessa
 • .cdfWolfram Research,Crytek,GSFC,bsmArt Consulting,NetCDF,Affymetrix,N/A,ECMG
 • .cstCELSYS,Adobe Systems,ACD Systems,Viva Media,ContentServ
 • .clpReallusion,N/A,MakeMusic,Grafx Software Development Tools
 • .ccpAmbiera,YesSoftware,RIB Software
 • .cmaCMA Foundation,IBM,N/A
 • .cblN/A
 • .cobN/A
 • .ccN/A
 • .codN/A,Rising Sun Solutions
 • .configN/A
 • .csiContentServ,Campbell Scientific
 • .ctlMicrosoft,StepMania
 • .capN/A,ASUS,Scirra
 • .cdMicrosoft,N/A
 • .ccnClickteam
 • .ctpCake Software Foundation,Reallusion
 • .cfcAdobe Systems
 • .cxxN/A
 • .csnAdobe Systems
 • .cbpCode::Blocks
 • .clwMicrosoft
 • .cdxmlPerkinElmer,Microsoft
 • .cuNVIDIA
 • .ccgameMicrosoft
 • .cbaN/A,Crytek
 • .cxpOMRON,Applied Biosystems
 • .clipsPanic
 • .capxScirra,Capella Software
 • .caprojScirra
 • .ccsYesSoftware,N/A
 • .carN/A,Qualcomm,Viva Media
 • .csxMicrosoft
 • .cspRadGs,InterSystems
 • .ctxMicrosoft,Valve,giuspen
 • .ctxtUniversity of Kent
 • .cvsrcN/A
 • .cxtOMRON,Adobe Systems
 • .ccsccIBM
 • .ciMicrosoft,The MathWorks
 • .cpbComicino Media
 • .ckbxCricket Technology
 • .ctcMicrosoft
 • .ctoMicrosoft
 • .ctsymMicrosoft
 • .cccN/A
 • .cmakeKitware
 • .chefDavid Morgan-Mar
 • .chamZaplots
 • .dtdN/A,TechSoft UK
 • .dcrAdobe Systems,Embarcadero Technologies,High Criteria,BIS Digital,Kodak
 • .dprEmbarcadero Technologies,Bentley Systems
 • .dexGoogle,NCH Software,Microsoft,DEXIS
 • .dbaCrytek,The Game Creators,Palm
 • .dcpEmbarcadero Technologies,Adobe Systems
 • .dcprojתפוח עץ
 • .dprojEmbarcadero Technologies
 • .dskלא רלוונטי, בורלנד
 • .dspלא רלוונטי, מיקרוסופט
 • .defElecbyte, N/A, SmartWare, IObit
 • .dcuEmbarcadero Technologies
 • .dfmSentel Advance, Embarcadero Technologies
 • ‎.dpkEmbarcadero Technologies
 • .dplEmbarcadero Technologies
 • .dobלא
 • .doxN/A,Dimitri van Heesch,Softword Systems
 • .df1גשם נתונים
 • .decלא
 • דלא
 • .dboיוצרי המשחקים
 • .dbprojמיקרוסופט
 • .dbmlמיקרוסופט
 • .dwsDyalog, Autodesk, Adobe Systems
 • .dsgmInvisionsoft
 • .drfAutodesk, Dynojet Research, Embarcadero Technologies
 • .dbproיוצרי המשחקים
 • .dcuilEmbarcadero Technologies
 • .dpkwEmbarcadero Technologies
 • .dgmlמיקרוסופט
 • .dgslמיקרוסופט
 • .dm1Embarcadero Technologies
 • .dmdנבואה
 • .deviceidsתפוח עץ
 • .diffמאט מקאל
 • .חץגוגל
 • .דיאגנסמיקרוסופט
 • .devשפיכות דמים, לא
 • .dylibתפוח עץ
 • .dsymתפוח עץ
 • .depמיקרוסופט
 • .disאורקל, NETdecompiler.com
 • .dfkInvisionsoft
 • .dddDream Design בידור, תוכנת אלפא
 • .dabriefcaseRemObjects
 • .daconfigRemObjects
 • .dresEmbarcadero Technologies
 • .ddpEmbarcadero Technologies
 • .developerprofileתפוח עץ
 • .docsetדוקסגן
 • .defsאוניברסיטת קנט
 • .ddxתוכנת אלפא
 • .ddmתוכנת אלפא
 • .לִסְמוֹךקוד בלוקים
 • .dgeמיקרו פוקוס