Τύπος αρχείου RSD

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία RSD και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου RSD ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο RSD;

Τα αρχεία RSD έχουν πολλαπλές χρήσεις και η βάση δεδομένων RealSQL είναι μία από αυτές.

Βάση δεδομένων RealSQL

Αυτά τα αρχεία είναι αρχεία δεδομένων RealSQLDatabase. Είναι μια μορφή αρχείου βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείται από το περιβάλλον προγραμματισμού REALbasic. Το REALbasic είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη άλλων εφαρμογών λογισμικού στη γλώσσα προγραμματισμού BASIC.

Αυτά τα αρχεία RSD αποθηκεύουν τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων σε δομημένη μορφή. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων μπορούν στη συνέχεια να προσπελαστούν χρησιμοποιώντας τις διάφορες εντολές SQL.

Πώς να ανοίξετε αρχεία RSD

Έχουμε εντοπίσει 2 ανοίγματα RSD που είναι συμβατά με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου RSD.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία βάσης δεδομένων RealSQL

Xojo Xojo Επαληθεύτηκε
REALbasic REALbasic Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαρτίου 2022

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση RSD

Μέσα από την έρευνά μας για αρχεία RSD, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • Πληροφορίες μοντέλου PlayStation RSD 3D

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων RSD. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία RSD για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
Εκκίνηση RealtyServer Εκκίνηση RealtyServer
iTunes iTunes
Πρόγραμμα λήψης RapidShare Πρόγραμμα λήψης RapidShare
Ο προβολέας μου Flash Ο προβολέας μου Flash
RS RS
Εισαγωγή δεδομένων Εισαγωγή δεδομένων
SQLiteManager SQLiteManager
Καταχώριση δεδομένων RealtyServer Καταχώριση δεδομένων RealtyServer