Τύπος αρχείου PDSPRJ

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία PDSPRJ και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου PDSPRJ ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο PDSPRJ;

Ένα αρχείο .PDSPRJ είναι ένα αρχείο Proteus Project .

Τα αρχεία με επέκταση αρχείου .pdsprj είναι αρχεία σχεδίασης και έργου που είναι συνήθως σύμφωνα με το Proteus Design Suite. Τα αρχεία PDSPRJ είναι αρχεία εικόνας ή οπτικοποίησης σε τρισδιάστατα γραφικά που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία απόδοσης. Το PDSPRJ σημαίνει Proteus Design Suite ProJect.

Το Proteus Design Suite (PDS) ή Proteus, είναι ένα λογισμικό CAD που αναπτύχθηκε από την Labcenter Electronics για τη δημιουργία σχεδίων για την κατασκευή πλακών τυπωμένου κυκλώματος. Το PDS διαθέτει μια σχηματική αποτύπωση που βοηθά τους σχεδιαστές ηλεκτρονικών διαγραμμάτων και πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων να δημιουργούν "σχεδιαγράμματα" διαδραστικά. Η σκιαγραφημένη δομή και ο σχεδιασμός γραμμών είναι μερικές από τις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα έργο σε μορφή .pdsprj που αποθηκεύονται με χρήση PDS.

Πώς να ανοίξετε αρχεία PDSPRJ

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος PDSPRJ που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου PDSPRJ.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία Proteus Project

Proteus Professional Proteus Professional Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 27 Δεκεμβρίου 2019