Τύπος αρχείου MSG

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία MSG και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου MSG ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο MSG;

Τα αρχεία MSG έχουν πολλαπλές χρήσεις και το Outlook Message είναι μία από αυτές.

Μήνυμα του Outlook

Τα αρχεία που περιέχουν την επέκταση αρχείου .msg δημιουργούνται συνήθως από ή αποθηκεύονται εντός της εφαρμογής email του Microsoft Outlook. Το αρχείο MSG περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα αποθηκευμένο αρχείο email, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του μηνύματος, ποιος το έστειλε, ποιος το έλαβε, το θέμα και τα περιεχόμενα του μηνύματος που σχετίζεται με το αρχείο. Εάν ένα συνημμένο περιλαμβάνεται σε ένα email, αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν επίσης στο σχετικό αρχείο MSG.

Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν στους χρήστες που πραγματοποιούν λήψη email μέσω προγραμμάτων-πελατών POP 3 να βλέπουν τα μηνύματα email και τα συνημμένα τους ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν ακόμη και να στείλουν απαντήσεις στα email ή να προωθήσουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τα αρχεία MSG, αλλά τα αρχεία δεν θα σταλούν στην πραγματικότητα από τον πελάτη έως ότου ο χρήστης αποκτήσει σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Πώς να ανοίξετε αρχεία MSG

Εντοπίσαμε 3 ανοίγματα MSG που είναι συμβατά με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου MSG.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία μηνυμάτων του Outlook

Microsoft Outlook Microsoft Outlook Επαληθεύτηκε
SysTools MSG Viewer SysTools MSG Viewer Επαληθεύτηκε
Μετατροπέας MSG Systools Μετατροπέας MSG Systools Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2022

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση MSG

Μέσα από την έρευνά μας στα αρχεία MSG, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

 • Μηνύματα εργαλειοθήκης παιχνιδιών περιπέτειας
 • Byline μηνύματα
 • Δυναμικό σύστημα μηνυμάτων
 • Inno Setup Messages
 • Μηνύματα Logistix
 • Μήνυμα NetWare
 • Μήνυμα μονάδας Commander Norton
 • Μήνυμα πελάτη Novell DOS
 • Μήνυμα βοήθειας OS/2
 • Μηνύματα Yamaha BULK Manager
 • Μηνύματα Yamaha Midimonitor