Τύπος αρχείου MNFT

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία MNFT και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου MNFT ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο MNFT;

Η επέκταση αρχείου .mnft είναι μια μορφή αρχείου που μπορεί να βρεθεί σε αρχεία που λειτουργούν ως περιγραφικά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί για άλλους τύπους αρχείων. Η επέκταση αρχείου .mnft ή manifest χρησιμοποιείται σε πολλά προγράμματα και πλατφόρμες για τον εντοπισμό αρχείων που χρησιμεύουν ως υποστήριξη για άλλα αρχεία στο σύστημα. Συνδέονται επίσης με διάφορα αρχεία .dll (βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης) ή .exe (εκτελέσιμα).

Ένα αρχείο δήλωσης περιέχει βασικά μεταδεδομένα και άλλα συγκεκριμένα δεδομένα που ορίζουν συγκεκριμένο αρχείο, πακέτο ή επέκταση, όπως η πηγή, ο προορισμός, τα δικαιώματα και άλλα. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, καθώς αυτά τα αρχεία είναι συνήθως αρχεία κειμένου.

Για να δείξουμε πώς εμφανίζονται τα αρχεία .mnft σε βίντεο, για παράδειγμα, ένα βίντεο μπορεί να περιέχει μεταδεδομένα με κωδικοποίηση JSON αναγνώσιμα από τον άνθρωπο. Το αρχείο δήλωσης περιέχει συχνά είτε έναν σύνδεσμο προς το πραγματικό αρχείο βίντεο είτε ένα πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας σειράς διευθύνσεων URL που δείχνουν σε διαφορετικά μέρη του αρχικού αρχείου βίντεο. Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους χρήστες για να χρησιμοποιήσουν πλήρως το αρχείο που είναι συνδεδεμένο με αυτό λειτουργώντας ως εγχειρίδιο ή οδηγός χρήσης.

Πώς να ανοίξετε αρχεία MNFT

Σημαντικό: Διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία με την επέκταση αρχείου MNFT για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως, εκτός εάν είστε βέβαιοι ποια μορφή είναι το αρχείο MNFT, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά διαφορετικά προγράμματα.

Δεν έχουμε επαληθεύσει ακόμη κανένα πρόγραμμα για Windows που να λειτουργεί με αυτήν τη συγκεκριμένη μορφή αρχείου. Εάν γνωρίζετε ένα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο «Προτείνετε ένα πρόγραμμα». Ευχαριστώ!

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2012