Τύπος αρχείου MML

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία MML και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου MML ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο MML;

Τα αρχεία MML έχουν πολλαπλές χρήσεις και η Adobe FrameMaker Markup Language είναι μία από αυτές.

Αρχείο γλώσσας σήμανσης Adobe FrameMaker

Αυτή η μορφή αρχείου χρησιμοποιείται από την εφαρμογή δημοσίευσης Adobe FrameMaker. Το Adobe FrameMaker χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση μεγάλων δομημένων εγγράφων. Τα αρχεία MML που χρησιμοποιούνται από αυτό το λογισμικό περιέχουν τις πληροφορίες μορφοποίησης για ένα σχετικό έγγραφο FrameMaker, όπως τη διάταξη σελίδας, το κείμενο, τα γραφικά και άλλες ιδιότητες σελίδας FrameMaker.

Τα αρχεία MML που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα Adobe FrameMaker αποθηκεύονται σε μορφή ASCII.

Πώς να ανοίξετε αρχεία MML

Έχουμε εντοπίσει ένα πρόγραμμα ανοίγματος MML που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου MML.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία Adobe FrameMaker Markup Language

FrameMaker FrameMaker Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαρτίου 2022

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση MML

Μέσα από την έρευνά μας για αρχεία MML, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • Γλώσσα σήμανσης Aleph One Marathon
  • Γλώσσα Μακροεντολής Μουσικής

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων MML. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία MML για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

OpenOffice.org Μαθηματικά OpenOffice.org Μαθηματικά
το γραφείο της Microsoft το γραφείο της Microsoft
LibreOffice LibreOffice
LibreOffice Math LibreOffice Math
StarOffice Math StarOffice Math
Βάση OpenOffice.org Βάση OpenOffice.org
Ολοκληρώστε το OFFICE Equate Ολοκληρώστε το OFFICE Equate
Oracle Open Office Math Oracle Open Office Math
OpenOffice.ux.pl Μαθηματικά OpenOffice.ux.pl Μαθηματικά
Ολοκληρώστε το OFFICE Math Ολοκληρώστε το OFFICE Math