Τύπος αρχείου MIF

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία MIF και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου MIF ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο MIF;

Τα αρχεία MIF έχουν πολλαπλές χρήσεις και το (Frame)Maker Interchange Format είναι μία από αυτές.

(Πλαίσιο)Μορφή ανταλλαγής Maker

Το FrameMaker είναι μια εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την επεξεργασία μεγάλων, δομημένων εγγράφων για σκοπούς συγγραφής και δημοσίευσης. Τα αρχεία MIF δημιουργούνται από την εφαρμογή FrameMaker και περιέχουν το κείμενο, τα γραφικά και τις πληροφορίες διάταξης για ένα έργο FrameMaker.

Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των εγγράφων του FrameMaker σε μορφή που μπορούν να επεξεργαστούν οι εφαρμογές λογισμικού τρίτων κατασκευαστών.

Πώς να ανοίξετε αρχεία MIF

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος MIF που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου MIF.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία μορφής (Frame)Maker Interchange

FrameMaker FrameMaker Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουνίου 2022

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση MIF

Μέσα από την έρευνά μας για αρχεία MIF, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • ImageMagick Machine Independent Format File Bitmap
  • Μορφή πληροφοριών διαχείρισης
  • Μορφή ανταλλαγής πληροφοριών χάρτη
  • Αρχείο εκκίνησης μνήμης Quartus
  • Γραφικά αρχείων Symbian με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχανή

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων MIF. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία MIF για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

Εργαλείο δημιουργίας αρχικής σελίδας του IBM WebSphere Studio Εργαλείο δημιουργίας αρχικής σελίδας του IBM WebSphere Studio
Photomania Deluxe Photomania Deluxe
Εργαλείο δημιουργίας αρχικής σελίδας IBM WebSphere Εργαλείο δημιουργίας αρχικής σελίδας IBM WebSphere
Kit Urban Renewal SimCity Kit Urban Renewal SimCity
DaView DaView
Ανοίξτε το Watcom Ανοίξτε το Watcom
Προβολή TatukGIS Προβολή TatukGIS
XnView XnView
ΣΚΟΥΡΚ ΣΚΟΥΡΚ
IBM NetObjects TopPage IBM NetObjects TopPage