Τύπος αρχείου HBK

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα αρχεία HBK και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός αρχείου HBK ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα αρχείο HBK;

Τα αρχεία HBK έχουν πολλαπλές χρήσεις και το Han-Soft Backup είναι μία από αυτές.

Αντίγραφο ασφαλείας Han-Soft

Η επέκταση αρχείου .hbk χρησιμοποιείται για μια ιδιόκτητη μορφή αρχείου αντιγράφων ασφαλείας που αναπτύχθηκε από τη Han-soft. Αυτά τα αρχεία HBK περιέχουν αντίγραφα αρχείων για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Auto Backup.

Το λογισμικό Auto Backup επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν μη αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων στους υπολογιστές τους με Windows. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες προγραμματισμού που είναι διαθέσιμες σε αυτό το πρόγραμμα, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν στους χρήστες να δημιουργούν αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων τους.

Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας αυτών των αρχείων διατίθενται στον χρήστη για χειρισμό και αυτά τα αρχεία HBK δημιουργούνται από το λογισμικό Auto Backup έτσι ώστε να αρχειοθετούνται όλα τα αρχεία για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας.

Πώς να ανοίξετε αρχεία HBK

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος HBK που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου HBK.

Προγράμματα που ανοίγουν αρχεία αντιγράφων ασφαλείας Han-Soft

Αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας Αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας Επαληθεύτηκε

Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2022

Όλες οι γνωστές μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν επέκταση .HBK

Ενώ το Han-Soft Backup File είναι ένας δημοφιλής τύπος αρχείου HBK, γνωρίζουμε 3 διαφορετικές χρήσεις της επέκτασης .HBK. Διαφορετικό λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί αρχεία με την ίδια επέκταση για διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Αρχείο σελιδοδεικτών Hex Workshop

Γνωρίζουμε ότι μία μορφή HBK είναι το αρχείο σελιδοδεικτών Hex Workshop . Δεν έχουμε ακόμη αναλύσει λεπτομερώς τι περιέχουν αυτά τα αρχεία και σε τι χρησιμοποιούνται. Το δουλεύουμε.

Ανοιχτήρι HBK για Windows

Εντοπίσαμε ένα πρόγραμμα ανοίγματος HBK που είναι συμβατό με αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο αρχείου HBK.

Εργαστήριο Hex Εργαστήριο Hex Επαληθεύτηκε

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση HBK

Μέσα από την έρευνά μας στα αρχεία HBK, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • HTC SMS Backup

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους αρχείων HBK. Θυμηθείτε, διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία HBK για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

Mathcad Mathcad
Mathcad Professional Mathcad Professional
Mathcad PLUS Mathcad PLUS
StudyWorks StudyWorks
eHandbook eHandbook
Cellebrite UFED Physical Analyzer Cellebrite UFED Physical Analyzer