Κρυπτογραφημένος τύπος αρχείου

- Τα γρήγορα γεγονότα

Τι είναι τα ENCRYPTED αρχεία και πώς να τα ανοίξετε

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα ενός ΚΡΥΠΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ αρχείου ή απλώς αναρωτιέστε τι περιέχουν; Εξηγούμε για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται αυτά τα αρχεία και σας δείχνουμε λογισμικό που γνωρίζουμε ότι μπορεί να ανοίξει ή να χειριστεί με άλλον τρόπο τα αρχεία σας.

Τι είναι ένα ΚΡΥΠΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ αρχείο;

Τα κρυπτογραφημένα αρχεία έχουν πολλαπλές χρήσεις και το EasyCrypto Encrypted Data είναι μία από αυτές.

Κρυπτογραφημένα δεδομένα EasyCrypto

Αυτά τα ΚΡΥπτογραφημένα αρχεία περιέχουν κρυπτογραφημένα δεδομένα που έχουν κρυπτογραφηθεί μέσω του EasyCrypto, ενός λογισμικού κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε και να αποκρυπτογραφήσετε ροές, πίνακες byte και συμβολοσειρές. Μπορείτε να δημιουργήσετε, να κατακερματίσετε και να επικυρώσετε κωδικούς πρόσβασης.

Πώς να ανοίξετε ΚΡΥΠΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ αρχεία

Σημαντικό: Διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία με την επέκταση αρχείου ENCRYPTED για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ποια μορφή είναι το αρχείο ENCRYPTED, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά διαφορετικά προγράμματα.

Αν και δεν έχουμε επαληθεύσει ακόμη οι ίδιοι τις εφαρμογές, οι χρήστες μας έχουν προτείνει 4 διαφορετικά ΚΡΥΠΤΩΜΕΝΑ ανοιχτήρια που θα βρείτε παρακάτω.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαρτίου 2021

Περισσότερες μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας την επέκταση ENCRYPTED

Μέσα από την έρευνά μας για τα ΚΡΥΠΤΩΜΕΝΑ αρχεία, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι ακόλουθες μορφές. Ωστόσο, δεν τα έχουμε αναλύσει ακόμη διεξοδικά.

  • TopStudio Κρυπτογραφημένο

Διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιούν αρχεία με αυτήν την επέκταση

Αυτές οι εφαρμογές είναι γνωστό ότι ανοίγουν ορισμένους τύπους ΚΡΥΠΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ αρχείων. Θυμηθείτε ότι διαφορετικά προγράμματα ενδέχεται να χρησιμοποιούν ΚΡΥΠΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ αρχεία για διαφορετικούς σκοπούς, επομένως ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε μερικά από αυτά για να μπορέσετε να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο σας.

EasyCrypto EasyCrypto
εύκολη κρυπτογράφηση εύκολη κρυπτογράφηση
HandyBits EasyCrypto HandyBits EasyCrypto
Συγχρονισμός USB Συγχρονισμός USB