Επέκταση αρχείων CAD


Λίστα της επέκτασης αρχείων CAD

 • .3dcRacerMate,NNG,Amabilis Software,3D Compression Technologies,Intelitek
 • .123IBM, Sunstone Circuits
 • .3δλNNG, Light Converse, Sierra Entertainment, N/A
 • .123dAutodesk
 • .123dxAutodesk
 • .3wΕκτύπωση XYZ
 • .2δArchway Systems
 • .123cAutodesk
 • .adtΛογισμικό Sage, Blizzard Entertainment, N/A, Autodesk
 • .attN/A, Alphacam
 • .αυξPGP, Autodesk, Adobe Systems, N/A, Γραμμική τεχνολογία
 • .ασυAsymptote, Γραμμική Τεχνολογία
 • .a2lASAM MCD-2MC
 • .τέχνηDelcam,BERNINA,AOL,N/A,Έκδοση
 • .ασμN/A, Παραμετρική Τεχνολογία, Microsoft, Siemens
 • .υποκρίνομαιN/A,Alma,Invisionsoft,Adobe Systems,Eclipse Entertainment
 • .αρδΈσκο
 • .adiAOMEI,Active@ Software Recovery Data,Microsoft,Autodesk,Raymond R. Ortgiesen IV
 • .afdPlanit, Βασική Τεχνολογία
 • .όποιοςΛογισμικό DRail Modelspoor
 • .afsBentley Systems
 • .bcdMicrosoft, ARM
 • .brdAutodesk, Συστήματα σχεδίασης Cadence, KiCad
 • .bdlParametric Technology
 • .bdcBabylon,West Point
 • .blkAutodesk,ABBYY,Leica Geosystems
 • .bitRon de Jong,Xilinx
 • .bbcdBobCAD-CAM
 • .bpmBizagi,SDL,Sybase
 • .bxlAccelerated Designs
 • .bpmcBizagi
 • .bimxGRAPHISOFT
 • .bmfIMSI/Design,Corel
 • .bswStruMIS
 • .bswxStruMIS
 • .bpzEasy Blue Print
 • .catpartDassault Systemes
 • .ckdKubotek
 • .catproductDassault Systemes
 • .celAffymetrix,Celestia Development Team,Adobe Systems,Battery 3,Bentley Systems,N/A
 • .camUcamco,CASIO,FastCAM
 • .cadBobCAD-CAM,Autodesk
 • .cdlKubotek,Computer Systems Odessa
 • .cpaZuken
 • .cncDenford,Dolphin Cad Cam
 • .cmpMicrosoft,HotDocs,Siemens,General CADD Products
 • .cgrDassault Systemes,Act-3D
 • .cddxCircuit Diagram
 • .crvVectric
 • .cypChief Architect
 • .cdwASCON
 • .cndMelco
 • .czdThe CAD Zone
 • .catdrawingDassault Systemes
 • .circuitKTechlab
 • .cf2N/A
 • .cibDIAL
 • .cffN/A
 • .dwgAutodesk
 • .dxfAutodesk
 • .drwCorel,N/A,Personal Designer,Manufacturing and Consulting Services
 • .dwtAdobe Systems,Autodesk
 • .dgnBentley Systems
 • .dsnCadence Design Systems,N/A
 • .dxeAutodesk
 • .dstAutodesk,DeSmuME,Tajima
 • .dlxDIAL,Microsoft,Sony
 • .draNuance Communications,Dolphin Cad Cam,Cadence Design Systems,Write Brothers
 • .dftN/A,Breaktru Software
 • .desPTC,Corel,Intuit
 • .dgbDigitarch
 • .dcIMSI/Design
 • .dcdIMSI/Design,COSECT
 • .drwdotDassault Systemes
 • .dfxAutodesk
 • .dwfxAutodesk
 • .dlvDassault Systemes
 • .drgKnowledge Base,I-Doser Labs
 • .dgkDelcam
 • .dwsDyalog,Autodesk,Adobe Systems
 • .dxxAutodesk
 • .dc2IMSI/Design,Kodak,DevCad
 • .dc3IMSI/Design
 • .db1Tekla
 • .dsgSimon Howard,Sierra Technology Group,New Wave Concepts,Shawn Overcash
 • .dc1DevCad,Yahoo!
 • .dbqAutodesk
 • .druAutodesk
 • .dvgData Becker
 • .edrwDassault Systemes
 • .epfAutodesk,Planit Software
 • .easmDassault Systemes
 • .ednXilinx,Adobe Systems
 • .edfAcca Software,European Synchrotron Radiation Facility,Dunstad
 • .ewdDDX
 • .eldDIAL
 • .eprtDassault Systemes
 • .eqnN/A,Corel
 • .ezpAutodesk
 • .ewbNational Instruments
 • .exbCAXA
 • .ezcAutodesk
 • .fpdFront Panel Express
 • .fncDenford,E-on Software,STG Interactive
 • .fcdN/A,Evolution Computing
 • .flxGraebert,N/A
 • .fcwEvolution Computing
 • .fzFritzing
 • .fcstdFreeCAD
 • .fmzAutoDesSys
 • .fanAutoDesSys,MakeMusic
 • .fzpFritzing,AutoDesSys
 • .fppN/A,The Game Creators,Emu8086,Front Panel Express
 • .fzzFritzing
 • .fzbN/A,AutoDesSys,Fritzing
 • .fzmFritzing
 • .gbxNadeo,N/A
 • .gdsCadence Design Systems
 • .gsmN/A,Golden Software
 • .gBRL-CAD
 • .gxdGeneral CADD Products
 • .gxcGeneral CADD Products
 • .gcdGeneral CADD Products,Prassi,Bethesda Softworks
 • .g3dGOM
 • .ginspect_prjGOM
 • .geoN/A,TRUMPF
 • .gxmGeneral CADD Products
 • .gxhGeneral CADD Products
 • .gcodeN/A
 • .hcpHydroCAD Software Solutions
 • .husViking
 • .hsfTech Soft 3D
 • .hscAspen Technology
 • .isoN/A,PTC
 • .icsN/A,Sony,IronCAD
 • .idwAutodesk
 • .iamAutodesk
 • .iptAutodesk
 • .iseFlexera Software,Xilinx
 • .ibaLectra,Apple
 • .ipfSPS,Microsoft,Xilinx,PEAK-System,IBM
 • .igsN/A,Glare Technologies
 • .icdMacrovision,Microsoft,IronCAD
 • .ipnAutodesk
 • .ideRockstar Games,Autodesk
 • .idvAutodesk
 • .ipjAutodesk
 • .ic3dIronCAD
 • .ifczipN/A
 • .ifcxmlN/A
 • .isozPTC
 • .ifProcedimientos-Uno
 • .jbcAltera
 • .jtSiemens PLM Software
 • .jobMetamation,Microsoft
 • .jvsgJVSG
 • .jamLine 6,Altera,Pyva.net,Sony
 • .jvsgzJVSG
 • .kitN/A,20-20 Technologies,Native Instruments
 • .modN/A,JVC,The GNU Project,Bell Laboratories,Siemens PLM Software,Graphisoft,BioWare
 • .mdlMathWorks,Valve,Blizzard Entertainment,N/A,Lectra,Nintendo
 • .mcdNemetschek, Parametric Technology Corporation
 • .ms14Εθνικά όργανα
 • .mp14Εθνικά όργανα
 • .mhsN/A
 • .msmMicrosoft, National Instruments
 • .mc9CNC
 • .mcxΛογισμικό CNC
 • .μοντέλοDassault Systemes
 • .ms11Εθνικά όργανα
 • .mp11Εθνικά όργανα
 • .modfemΛογισμικό Siemens PLM
 • .mp13Εθνικά όργανα
 • .ms13Εθνικά όργανα
 • .mmgΜοντέλο Master
 • .mvsXilinx
 • .mp7Εθνικά όργανα
 • .mp9Εθνικά όργανα
 • .ms9Εθνικά όργανα
 • .ms7Εθνικά όργανα
 • .mp10Εθνικά όργανα
 • .minOkuma, N/A, Nintendo
 • .mp12Εθνικά όργανα
 • .ms12Εθνικά όργανα
 • .mp8Εθνικά όργανα
 • .ncΛογισμικό CNC, N/A, Unidata
 • .nwdAutodesk
 • .nwfAutodesk
 • .nwcΣημείωση, Autodesk
 • .nplNokia, Steinberg Media Technologies, Xilinx
 • .neuΠαραμετρική Τεχνολογία
 • .ngcXilinx, N/A
 • .ngdXilinx
 • .nc1Λογισμικό CNC
 • .olbMicrosoft, Cadence Design Systems
 • .επιλέγωZeljko Finzgar, N/A
 • .opjOriginLab, Συστήματα Σχεδιασμού Cadence
 • .prgΕξαγωνική μετρολογία, N/A, dBASE Intelligence, Akai Professional, Digital Research, ABB, Polyhedric Software, RPG Toolkit, Microsoft
 • .psfAdobe Systems, N/A, Hewlett-Packard, ArcSoft, Autodesk, SPI Dynamics
 • .plnGRAPHISOFT, Microsoft, ACNielsen, Adobe Systems