Επέκταση αρχείων 3d-image


Λίστα Επέκταση Αρχείων 3d-Image

 • .3dsAutodesk, N/A
 • .3δμRobert McNeel & Associates
 • .3dcRacerMate,NNG,Amabilis Software,3D Compression Technologies,Intelitek
 • .3mfΚοινοπραξία 3MF
 • .3dfΕνημερωτικά Γραφικά
 • .3δαN/A
 • .3dxN/A
 • .3δλNNG, Light Converse, Sierra Entertainment, N/A
 • .3dxmlDassault Systemes
 • .3dmkAutodesk
 • .3dpFuturemark, Autodesk
 • .3dwLeadwerks, Esko
 • .3dmfμήλο
 • .3d4N/A
 • .3dvN/A
 • .3δThe Survex Project, N/A
 • .3d2N/A
 • .3δόνΛογισμικό Keen Edge
 • .a2cΠανεπιστήμιο Κάρνεγκυ Μέλλον
 • .amfASTM, N/A
 • .υποκρίνομαιN/A,Alma,Invisionsoft,Adobe Systems,Eclipse Entertainment
 • .μετα ΧριστονN/A,Inivis
 • .ανμN/A
 • .an8Steven Glanville, Thermo Fisher Scientific
 • .ΑΤΜE-on Software, Sony
 • .animAutodesk, Unity Technologies, Amiga, Hidden Temple Studios
 • .animsetOC3 Ψυχαγωγία
 • .atfMolecular Devices,Alternativa,Adobe Systems
 • .a3dAlternativa
 • .aoiPeter Eastman, Microsoft
 • .αοφAbvent Group
 • .atlAbvent Group
 • .albumN/A
 • .asatN/A
 • .a8sSteven Glanville
 • .animset_ingameOC3 Entertainment
 • .blendThe Blender Foundation
 • .br5DAZ Productions
 • .bldCadsoft,Ryan Thoryk
 • .br6DAZ Productions
 • .b3dBlitz Research
 • .br4DAZ Productions
 • .bipN/A
 • .broOnyx Computing,Broderbund,Avanquest Software,DAZ Productions
 • .bvhBiovision
 • .blkAutodesk,ABBYY,Leica Geosystems
 • .br7DAZ Productions
 • .brgMicrosoft,Bentley Systems
 • .bioN/A,Bethesda Softworks Fallout 2,Autodesk
 • .br3DAZ Productions
 • .bskNero,DAZ Productions
 • .btoDAZ Productions
 • .cfgCelestia Development Team,Cal3D,The MAME Team,N/A,Citrix Systems,The Battle for Wesnoth,NewTek
 • .csfIntergraph,Adobe Systems,Informative Graphics,Cal3D
 • .cr2Canon,Smith Micro
 • .cafApple,Crytek,CalEd Software,Cal3D
 • .chrTeam Salvato,Crytek,N/A,Autodesk
 • .cgfxNVIDIA
 • .cgNVIDIA
 • .ccpAmbiera,YesSoftware,RIB Software
 • .crzSmith Micro
 • .c4dMAXON Computer
 • .csoN/A,Microsoft
 • .cm2Smith Micro
 • .cmzSmith Micro
 • .csdValve,Dream To Reality,CELSYS
 • .csmAutodesk,Valve
 • .cpyAutodesk,Nuance Communications
 • .calBroderbund,Autodesk,N/A,Crytek
 • .casAutodesk,The Creative Assembly
 • .c3dC3D Labs,N/A
 • .crfCal3D
 • .cmfCreative Labs,Cal3D,Autonomy
 • .cmodCelestia Development Team
 • .cg3CABRILOG
 • .cgaCrytek
 • .chrparamsCrytek
 • .ccbAmbiera
 • .c3zOpenQwaq
 • .difMicrosoft,The MAME Team,TorquePowered.com,N/A
 • .daeSony
 • .dwfAutodesk
 • .dazDAZ Productions
 • .dsfN/A,DAZ Productions,Write Brothers,Corel
 • .dsbDell,Orchida Soft,Wondershare,DAZ Productions
 • .dufDAZ Productions
 • .dbcMicrosoft,DAZ Productions
 • .desPTC,Corel,Intuit
 • .dffN/A,Sony and Philips
 • .dmcnModal Solutions,N/A,DAZ Productions,The Sage Group
 • .dsdAutodesk,Numerical Computing,DAZ Productions
 • .dbsUnify,GAMBIT
 • .drfAutodesk,Dynojet Research,Embarcadero Technologies
 • .dsDAZ Productions,LMMS,Furcadia,N/A
 • .dsaDAZ Productions
 • .dsiDAZ Productions,RandomControl
 • .dbmAdobe Systems,DAZ Productions
 • .dsvDeSmuME,DAZ Productions
 • .d3dYoYo Games
 • .dddDream Design Entertainment,Alpha Software
 • .dseDAZ Productions
 • .dsoDAZ Productions
 • .dblDAZ Productions
 • .dfsBrainSuite
 • .expMelco,N/A,Dassault Systemes,Pelco,Bernina,Trend Communications,SonicWALL
 • .eggCarnegie Mellon,ESTsoft
 • .e57ASTM E57 Committee on 3D Imaging Systems
 • .fbxAutodesk
 • .fpfIKEA
 • .fltAdobe Systems,Microsoft,Presagis,N/A,E-on Software
 • .facefxOC3 Entertainment
 • .funCubify
 • .fncDenford,E-on Software,STG Interactive
 • .fcpSEGA,Apple
 • .fc2Smith Micro
 • .fczSmith Micro
 • .figThe MathWorks,Xfig,Autodesk
 • .fpeThe Game Creators,FreePDFEditor.net
 • .fxMicrosoft
 • .fxaO3 Entertainment
 • .fgSingular Inversions
 • .fryRandomControl
 • .fshOpenGL
 • .fpN/A,OpenGL,FinePrint Software
 • .fp3Fast Reports,FileMaker,IMSI/Design
 • .fxtN/A,OC3 Entertainment,MakeMusic
 • .facefx_ingameOC3 Entertainment
 • .fxlCrytek,OC3 Entertainment
 • .fxspmG
 • .fxmpmG,Symantec
 • .fsqCrytek
 • .fpjCrytek
 • .f3dAutodesk 360
 • .fbmMichael L. Mauldin,N/A
 • .glbAnalytical Graphics,N/A,The Khronos Group
 • .gmfLeadwerks,N/A
 • .gltfThe Khronos Group
 • .geoN/A,TRUMPF
 • .grnRAD Game Tools
 • .gmtImage Space
 • .gmmodYoYo Games
 • .glmRaven Software
 • .glfSpace Engine
 • .hipSide Effects Software
 • .hipncSide Effects Software
 • .hr2Smith Micro
 • .hrzSmith Micro
 • .hd2Smith Micro
 • .hdzSmith Micro
 • .hxnDAZ Productions
 • .hlslMicrosoft
 • .ivVisualization Sciences Group
 • .igsN/A,Glare Technologies
 • .ifcBuildingSMART
 • .iveOSG Community
 • .igmGlare Technologies
 • .irrmeshN/A
 • .irrN/A,Brewer Data Management Software
 • .igesN/A
 • .ikCrytek
 • .igiGlare Technologies
 • .jasCheetah3D,N/A
 • .j3ojMonkeyEngine
 • .kmcKinemac
 • .kmcobjKinemac
 • .kfmGamebase
 • .ktzACTF
 • .maxAutodesk,Nuance Communications,Datel
 • .maAutodesk
 • .matThe MathWorks,Microsoft,Autodesk,E-on Software,Chaos Group
 • .mdlMathWorks,Valve,Blizzard Entertainment,N/A,Lectra,Nintendo
 • .mbAutodesk,Kodak
 • .mdxBlizzard Entertainment,DT Soft,Octopus Studio,dataBased Intelligence,IBM
 • .mxsNext Limit,Corel
 • .mddPoint Oven,Octopus Studio
 • .mpN/A,Autodesk
 • .mtxViewpoint,N/A
 • .mixWestwood Studios,Autodesk,Microsoft,Milestone
 • .mebEcru Software
 • .mc5Smith Micro
 • .mc6Smith Micro
 • .mczSmith Micro
 • .ms3dChumbalum Soft
 • .m3Blizzard Entertainment
 • .md5meshΛογισμικό id
 • .md5animΛογισμικό id
 • .md5cameraΛογισμικό id
 • .mtlN/A
 • .mrmlBWH
 • .mpjMinitab, Adobe Systems, pmG
 • .μέγAutodesk
 • .ευφυολόγημαNewTek
 • .mxmΕπόμενο Όριο
 • .mqoΜετασεκόια
 • .λάσπηLightbox Education, Autodesk
 • .μτζN/A, MIUI
 • .makerbotMakerBot Industries
 • .μνμAutodesk
 • .m3dN/A, ΚΛΗΡ
 • .πλέγμαMedit, Microsoft
 • .mshMartin Schweiger, N/A