Knihovna přípon souborů


.PIECE_PART Přípona souboru

  • Kategorie: Různé datové soubory

Co jsou soubory .PIECE_PART a jak je otevřít?

Nelze otevřít soubor .PIECE_PART? Ptáte se, co obsahuje? Na našich stránkách vám vysvětlíme, co tento soubor je, k čemu se používá a jaký software otevírá soubor .PIECE_PART.

Co je přípona souboru .PIECE_PART?

Přípona souboru .PIECE_PART byla klasifikována jako různé datové soubory.

.PIECE_PART je soubor PiecePart

Přípona souboru piece_part je spojena s některým instalačním softwarem (PiecePart), který byl vyvinut pro Microsoft Windows.

Zdá se, že jde o zastaralý formát aplikace a souboru, který současný známý software nepodporuje.


Jak otevřít:

Tento typ souboru není určen k přímému otevírání, neexistuje žádný software, který by jej mohl otevřít a přímo s ním pracovat, případně o otevření tohoto typu souboru nejsou ve veřejných zdrojích dostupné informace. To je obvykle případ některých interních datových souborů, mezipamětí, dočasných souborů atd.

Jak převést:

Pokud víme, tento typ souboru .piece_part nelze převést na žádný jiný formát souboru. To je obvykle případ systémových, konfiguračních, dočasných nebo datových souborů obsahujících data vyhrazená pouze pro jeden software a používaná pro jeho vlastní účely. Také některé proprietární nebo uzavřené formáty souborů nelze převést na běžnější typy souborů, aby bylo chráněno duševní vlastnictví vývojáře, což je například případ některých multimediálních souborů chráněných DRM.

Jak opravit problémy se soubory .PIECE_PART

  1. Musíte aktualizovat aplikaci, kterou běžně používáte k otevírání souborů .PIECE_PART. Pouze nejnovější verze softwaru podporuje aktuální formát souboru .PIECE_PART
  2. Musíte zkontrolovat, zda soubor .PIECE_PART neobsahuje viry. Chcete-li to provést, musíte jej oskenovat pomocí oblíbeného antiviru (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atd.)